Prosjekter

Fagermoen BT3

Siste byggetrinn for Fagermoen på Nodeland her hvor vi utfører grunnarbeider samt. utvendige Vann- og Avløpsarbeider for 21 leiligheter inkludert parkeringskjeller på ca 900 m2.

Mer om leilighetsbygget Fagermoen 3 kan finnes her –
http://www.kruse-smith.no/fagermoen/

Fagermoen_01 Fagermoen_02 Fagermoen_03

Midtheia Boligfelt

Vi utfører her arbeidene med opparbeidelse av veier, fortau og lekeplasser. Vi bygger og leverer i tillegg all nødvendig infrastruktur som vann og avløpsnett, strømforsyning osv. Vi står også for opparbeiding av tomtene.

Oppdragsgiver/Utbyggere: TTF Bygg AS og Songdalen kommune i fellesskap.

Midtheia-2-thumb Midtheia-1-thumb Midtheia-3-thumb

Gangveg Mjåvann

Vi bygger her fortau langs Mjåvannsvegen. Største arbeidsoppgaven her er å montere natursteinsmurer mot tilstøtende eiendommer, dette gjøres for å begrense areal tapet i størst mulig grad.

Kommunalt overvannsnett blir oppgradert i samme operasjon.

Oppdragsgiver: Mjåvann Industriområde AS

Gangsti-2-thumb Gangsti-3-thumb

Tingsaker Lillesand

Gammel XY bensinstasjon er revet og det skal bygges nytt foreretningsbygg som skal inneholde ny Rema 1000 butikk, og fire etasjer med leiligheter. I tilegg skal det bgges 123 bensinstasjon.

Frustøl AS utfører grunn og utenomhus arbeider som totalentreprise.

Oppdragsgiver: Ting Eiendom AS

20151111_100417 20160118_143414 IMG_1798