Mjåvann Pukkverk

Vårt pukkverk har flyttet seg vertikalt ettersom Mjåvann Industriområde har utviklet seg, og vi holder nå til helt på toppen av området. Her foretar vi blant annet salg av stein, sand, jord og knust asfalt.

Vi transporterer der du ønsker det, eventuelt med kran om nødvendig. Det er også mulig å komme og hente selv ved kjøp av mindre masser, da det vil være personell tilstede som vil hjelpe med veiing og betaling.

Prisliste Pukkverk

Mengdeberegner

Lengde m
Bredde m
Dybde m
Resultat tonn
Frustøl Pukkverk kart

Finn veien

Pukkverkets eiendom er ikke enda oppført med en adresse. For å finne frem, følg hovedveien til toppen av industriområdet og ta første til venstre. Du vil da komme til pukkverket (bak Mjåvannsvegen 201). Huk så tak i hjullasteren som kjører rundt med vår logo på for hjelp.

Pukkverket er åpent fra klokken 07:00 til 15:00 – mandag til fredag.
For bestilling eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt

For direkte kontakt med personell på pukkverket, ring 950 31 789

Ofte stilte spørsmål

Vi anslår en vanlig 3-akslet lastebil rommer 13 tonn (9m3). En 4-akslet rommer 17 tonn (12m3).
Maks last for lastebil og ekstra tilhenger er 30 tonn (gjelder både 3 og-4 akslet.)

Eksempel: Ett lass med pukk tilsier 13 tonn.

Ja, betaling kan gjøres med kort, kontant, vipps eller ved fakturering.

Det er mulig, men må sjekkes med transportansvarlig for kapasitet. Det beste vil være å tidligst bestille til neste dag.

Nei, massene må leveres individuelt.

Ja, posene rommer 2 tonn (1,5m3) og blir levert med kranbil.

Merk det er flere kostnader med denne leveringsmetoden – kostnad for posen, fylling og løfting av og på tilhenger. Svært ofte viser det seg å være tilstrekkelig å levere med grabb utstyrt på kranbilen.

Hvilken sandtype brukes til sandkasse?
– Pussesand.

Har dere helt «fin» sand?
– Pussesand.

Hvilken sandtype brukes til betong?
– Støpesand.

Hvilken masse brukes som underlag til belegningsstein?
– Subbus 0–4mm eller Subbus 0–8mm.

Hvilken masse brukes ved drenering?
– Pukk 8–16mm eller 12–22mm (8–16mm er lettest å jobbe med for hånd).

Hvilken jord brukes til hage?
– Park-jord anbefales for arbeid med plen. For planting av grønnsaker blant annet vil matjord være mer riktig, ettersom parkjord er en miks av jord, sand og slam (ikke ren altså) – mindre sten, røtter ol derimot.

Mottak og Deponi

I tillegg til utsalg av masser tilbyr vi mottak og deponi. Vi er godkjent for å ta imot betongrester, asfaltflak og rene gravemasser. Er du i tvil om det er mulig å levere til oss, ta gjerne kontakt.

Betongrester


Betongen blir nedknust og renset for eventuell armering og er da klar for gjenbruk.

Asfaltflak


Asfalten blir renset og nedknust til fraksjon 0-22mm. Dette produktet er populært benyttet som tilslag til ny asfalt og brukes som alternativ til grusdekke.

Rene gravemasser


Som stuer, røtter, hogstavfall og lignende. Vi tar også imot sand og jordmasser. Massene blir sortert og gjenbrukt i størst mulig grad