Mjåvann Pukkverk

Vårt pukkverk har flyttet seg vertikalt ettersom Mjåvann Industriområde har utviklet seg, og vi holder nå til helt på toppen av området. Her foretar vi blant annet salg av følgende masser:

  • Pukk, kult, grus, singel og subbus i variert utvalg av dimensjoner
  • Støpesand, pussesand, råsand og fallsand (EU-godkjent)
  • Matjord, Parkjord, sortert hagejord, anleggsjord og råjord
  • Knust asfalt og knust betong

Vi transporterer der du ønsker det, eventuelt med kran om nødvendig.
Det er også mulig å komme og hente selv ved kjøp av mindre masser, da det vil være personell tilstede som vil hjelpe med veiing og betaling. Følg hovedveien til toppen av industriområdet og ta første til venstre, huk så tak i hjullasteren med vår logo på for hjelp – eller ring 950 31 789.

Bestillingsfrist kl 14:00 for levering av varer med vanlig lastebil dagen etter.

Pukkverket er åpent fra klokken 07:00 til 15:00 – mandag til fredag.
For bestilling eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt

Prisliste Pukkverk

Mengdeberegner

Lengde m
Bredde m
Dybde cm
Total
Masse i vekt tonn

Mottak og Deponi

Vi tilbyr mottak og deponi for følgende:
Betongrester med og uten armering
Betongen blir nedknust og renset for eventuel amering og er da klar for gjennbruk.

Asfaltflak
Asfaltflak blir renset og nedknust til fraksjon 0-22mm. Dette produktet er populært benyttet som tilslag til ny asfalt og brukes som alternativ til grusdekke.

Rene gravemasser
Som stuer / røtter og Hogstavfall og lignende. Vi tar også imot sand og jordmasser. Massene blir sortert og gjenbrukt i størst mulig grad.