Mjåvann Pukkverk Tilbyr

  • Pukk, kult, grus, singel og subbus i et variert utvalg av dimensjoner
  • Støpesand, pussesand, råsand og fallsand (EU-godkjent)
  • Matjord, sortert hagejord (Park-mix / Hage-mix), anleggsjord og råjord
  • Knust asfalt og knust betong

Vi transporterer der du ønsker det, eventuelt med kran om nødvendig.
Det er også mulig å komme og hente selv ved kjøp av mindre masser, da det vil være personell tilstede som vil hjelpe med veiing og betaling.

Bestillingsfrist kl 14.00 for levering av varer med vanlig lastebil dagen etter.

Pukkverket er åpent fra klokken 0700 til 1500 – mandag til fredag.
For bestilling eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt .

Mengdeberegner

Lengde meter
Bredde meter
Dybde cm
 
Total
Masse i vekt tonn

Mottak og deponi

Hva vi kan ta imot

Betongrester med og uten armering
Betongen blir nedknust og renset for eventuell armering og er da klar for gjennbruk.

Asfaltflak
Asfaltflak blir renset og nedknust til fraksjon 0-22mm. Dette produktet er populært benyttet som tilslag til ny asfalt og brukes som alternativ til grusdekke.

Rene gravemasser
Som stuer / røtter og Hogstavfall og lignende. Vi tar også imot sand og jordmasser. Massene blir sortert og gjenbrukt i størst mulig grad.