Mjåvann Pukkverk

Vårt pukkverk har flyttet seg vertikalt ettersom Mjåvann Industriområde har utviklet seg, og vi holder nå til helt på toppen av området. Her foretar vi blant annet salg av stein, sand, jord og knust asfalt.

Vi transporterer der du ønsker det, eventuelt med kran om nødvendig. Det er også mulig å komme og hente selv ved kjøp av mindre masser, da det vil være personell tilstede som vil hjelpe med veiing og betaling.

Bestillingsfrist kl 14:00 for levering med vanlig lastebil dagen etter.

Prisliste Pukkverk

Mengdeberegner

Lengde m
Bredde m
Dybde cm
Total
Masse i vekt tonn
Frustøl Pukkverk kart

Finn veien

Pukkverkets eiendom er ikke enda oppført med en adresse. For å finne frem, følg hovedveien til toppen av industriområdet og ta første til venstre. Du vil da komme til pukkverket (bak Mjåvannsvegen 201). Huk så tak i hjullasteren som kjører rundt med vår logo på for hjelp.

Pukkverket er åpent fra klokken 06:45 til 15:00 – mandag til fredag.
For bestilling eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt

For direkte kontakt med personell på pukkverket, ring 950 31 789

Mottak og Deponi

I tillegg til utsalg av masser tilbyr vi mottak og deponi. Vi er godkjent for å ta imot betongrester, asfaltflak og rene gravemasser. Er du i tvil om det er mulig å levere til oss, ta gjerne kontakt.

Betongrester


Betongen blir nedknust og renset for eventuell armering og er da klar for gjenbruk.

Asfaltflak


Asfalten blir renset og nedknust til fraksjon 0-22mm. Dette produktet er populært benyttet som tilslag til ny asfalt og brukes som alternativ til grusdekke.

Rene gravemasser


Som stuer, røtter, hogstavfall og lignende. Vi tar også imot sand og jordmasser. Massene blir sortert og gjenbrukt i størst mulig grad