Stillinger

Hjullastersjåfør

Vi søker etter en positiv medarbeider med erfaring fra anleggsbransjen.

Arbeid i Frustøl AS

Frustøl AS er et maskinentreprenør firma som har operert i Kristiansand regionen siden 1964. Vi er en bedrift i vekst, med et mannskap på 40 mann og økende satsing på moderne løsninger. Arbeidsområdene våre omfatter grunnarbeider, feltutbygging, kommunaltekniske anlegg, massetransport, veganlegg og utenomhusarbeider.

Med dyktige fagfolk og en moderne maskinpark utfører vi alt fra mindre arbeider for private kunder til komplette totalentrepriser. Arbeidsdagen hos oss innebærer variert arbeid, mulighet for ansvar og vekst innenfor yrket.