Firmaet

Hos oss treffer du fagfolk som er spesialiserte innenfor sine områder, som kjenner maskinene og materialene fullt ut. Å investere i riktig kunnskap er en forutsetning for å kunne utføre oppdragene og avgjørende for kvaliteten.

Siden 1964 har Frustøl AS hatt sunn vekst og mangt et interessant oppdrag. Som maskinentrepenør har vi etablert et solid fotfeste i Kristiansand-området. Takket være dyktige, stabile fagfolk og kontinuerlig oppgradering og modernisering av maskinparken, har vi opparbeidet oss over 50 års erfaring i bransjen.

Vårt hovedarbeid er grunnarbeider, feltutbygging, kommunaltekniske anlegg, tomtegraving, grøftegraving, massetransport, skogsbilveier og veianlegg. Siden 1986 har vi drevet Frustøl Pukkverk og i den forbindelse utviklet næringstomter for Mjåvann industriområde. Vi driver også med jordforedling.

Effektivitet

Skikkelig grunnarbeid krever spesialkompetanse og riktige maskiner. Dette er grunnpilarer som Frustøl AS bevisst har satset på siden starten. For oss handler det om å forene kapasitet og kvalitet i alle våre oppdrag. Vi arbeider daglig med å holde optimal effektivitet i alt vi gjør. Bedriftens kvalitetssystem gir våre kunder visshet om at vi legger vekt på å oppfylle kundens ønsker og behov.

Godt utstyrt

Verktøy og maskinelt utstyr er en viktig del av jobben – vi har hele tiden prioritert investeringer i godt verktøy, kjøretøy og maskiner. Dette bidrar til at arbeidene kan utføres raskt og presist. Vi disponerer en fullverdig maskinpark bestående av hjullastere, lastebiler, gravemaskiner, sikteverk, jordsorteringsverk og en rekke spesialmaskiner; som vår semitrailer til forflytting av maskiner og utstyr.

Sentrale godkjenninger