Hos oss treffer du fagfolk som er spesialiserte innenfor sine områder, som kjenner maskinene og materialene fullt ut. Å investere i riktig kunnskap er en forutsetning for å kunne utføre oppdragene og avgjørende for kvaliteten.

Siden 1964 har Frustøl AS hatt sunn vekst og mangt et interessant oppdrag. Som maskinentrepenør har vi etablert et solid fotfeste i Kristiansand-området. Takket være dyktige, stabile fagfolk og kontinuerlig oppgradering og modernisering av maskinparken, har vi opparbeidet oss over 50 års erfaring i bransjen.

Vår hovedgeskjeft er grunnarbeider, feltutbygging, kommunaltekniske anlegg, tomtegraving, grøftegraving, massetransport, skogsbilveier og veianlegg. Siden 1986 har vi drevet Mjåvann pukkverk og i den forbindelse utviklet næringstomter for Mjåvann industriområde. Vi driver også med jordforedling.

Effektivitet

Skikkelig grunnarbeid krever spesialkompetanse og riktige maskiner. Dette er grunnpilarer som Frustøl AS bevisst har satset på siden starten. For oss handler det om å forene kapasitet og kvalitet i alle våre oppdrag. Vi arbeider daglig med å holde optimal effektivitet i alt vi gjør. Bedriftens kvalitetssystem gir våre kunder visshet om at vi legger vekt på å oppfylle kundens ønsker og behov – at lave kostnader og økt kundetilfredshet er viktige elementer i vår bedrift.

Godt utstyrt

For oss er det viktig å være velutrustet, gjerne i forkant av utviklingen. Ved å velge de rette leverandørene, har vi etter hvert opparbeidet oss et unikt knippe spesialutstyr som gjør hverdagen betraktelig enklere for oss. Verktøy og maskinelt utstyr er en viktig del av jobben. Vi har hele tiden prioritert investeringer i godt verktøy kjøretøy og maskiner. Dette bidrar til at arbeidene kan utføres raskt og presist. Vi disponerer en fullverdig maskinpark bestående av hjullastere, lastebiler, gravemaskiner, sikteverk, jordsorteringsverk og en rekke spesialmaskiner; som vår semitrailer til forflytting av maskiner og utstyr.

Vi innehar følgende sentrale godkjenninger

  • Ansvarlig søker for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • ADK-sertifikat
  • Godkjent lærebedrift