Firmaet

Vi har over 50 års erfaring innenfor grunnarbeider

Frustøl AS er en pålitelig aktør innen maskinentreprenørvirksomhet, med dedikerte fagfolk som har spesialisert seg innenfor sine felt. Med en historie som strekker seg tilbake til 1964, har selskapet oppnådd sunn vekst og håndtert utallige spennende oppdrag. Basert i Kristiansand-området, har vår ekspertise blitt bygget gjennom over 50 års erfaring, styrket av kompetente ansatte og løpende investeringer i moderne maskinpark.

Vår hovedvirksomhet inkluderer grunnarbeider, feltutbygging, kommunaltekniske anlegg, tomtegraving, grøftegraving, massetransport, skogsbilveier og veianlegg, mens vi også driver Frustøl Pukkverk og har bidratt til utviklingen av næringstomter for Mjåvann industriområde siden 1986.

Effektivitet

Skikkelig grunnarbeid krever spesialkompetanse og riktige maskiner. Dette er grunnpilarer som Frustøl AS bevisst har satset på siden starten. For oss handler det om å forene kapasitet og kvalitet i alle våre oppdrag. Vi arbeider daglig med å holde optimal effektivitet i alt vi gjør. Bedriftens kvalitetssystem gir våre kunder visshet om at vi legger vekt på å oppfylle kundens ønsker og behov.

Godt utstyrt

Verktøy og maskinelt utstyr er en viktig del av jobben – vi har hele tiden prioritert investeringer i godt verktøy, kjøretøy og maskiner. Dette bidrar til at arbeidene kan utføres raskt og presist. Vi disponerer en fullverdig maskinpark bestående av hjullastere, lastebiler, gravemaskiner, sikteverk, jordsorteringsverk og en rekke spesialmaskiner; som vår semitrailer til forflytting av maskiner og utstyr.

Sentrale godkjenninger