Mjåvann Pukkverk

Vårt pukkverk har flyttet seg vertikalt ettersom Mjåvann Industriområde har utviklet seg, og vi holder nå til helt på toppen av området. Her foretar vi blant annet salg av stein, sand, jord og knust asfalt.

Vi transporterer der du ønsker det, eventuelt med kran om nødvendig. Det er også mulig å komme og hente selv ved kjøp av mindre masser, da det vil være personell tilstede som vil hjelpe med veiing og betaling.

Mengdeberegner

Lengde m
Bredde m
Dybde cm
Resultat tonn
Frustøl Pukkverk kart

Finn veien

Pukkverkets eiendom er ikke enda oppført med en adresse. For å finne frem, følg hovedveien til toppen av industriområdet og ta første til venstre. Du vil da komme til pukkverket (bak Mjåvannsvegen 201). Henvend deg så til hjullasteren som kjører rundt med vår logo på for hjelp.

Pukkverket er åpent fra klokken 07:00 til 15:00 – mandag til fredag.

For bestilling eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt med hovedkontoret.
Personell på pukkverket kan nås direkte på telefonnummer 950 31 789.

Ofte stilte spørsmål

Vi anslår en vanlig 3-akslet lastebil rommer 13 tonn (9m3) og enn 4-akslet rommer 17 tonn (12m3).
Kranbilen vår er 4-akslet og har en makslast på 12 tonn, hvor resterende vekt er selve kranen.

Eksempel: Ett lass med pukk tilsier 13 tonn.

Merk maksimal last for lastebil og ekstra tilhenger er 30 tonn (gjelder både 3 og-4 akslet.)

Ja, betaling kan gjøres med kort, kontant, vipps eller ved fakturering.
Dette ordnes direkte med personellet i hjullasteren som hjelper til med veiing og lasting.

Det er mulig, men må sjekkes med transportansvarlig for kapasitet. Det beste vil være å tidligst bestille til neste dag.

Vi anbefaler å få massene levert individuelt, men om du ønsker dem på samme lass må du være forberedt på at dem blandes.

Ja, posene rommer 1.5 tonn (1m3) og blir levert med kranbil.

Merk det er flere kostnader med denne leveringsmetoden – kostnad for posen, fylling og løfting av og på tilhenger. Svært ofte viser det seg å være tilstrekkelig å få massene levert med grabb utstyrt på kranbilen.

Hvilken type jord brukes til hage?
– For arbeid med plen og grøntareal anbefales Parkjord, som gir et slitesterkt og næringsrikt underlag. Parkjord er en miks av jord, sand og slam. Til ferdigplen kan et lag med Anleggsjord benyttes. For plantedyrking i hager, parker og til matproduksjon brukes Matjord, et «renere» alternativ.

Hvilken sandtype brukes til sandkasse?
– Vi anbefaler Pussesand, et naturprodukt med fin fraksjon og enkel å bygge med. Spesielt egnet til bruk i sandkasser tilfredstiller den myndighetenes krav til godkjent lekesand med hensyn til tungmetaller, giftstoffer osv.

Hvilken masse brukes som underlag til belegningsstein og steinheller?
– Vi anbefaler Subbus 0–8mm.

Hvilken masse brukes som underlag til asfaltering?
– Vi anbefaler Grus 0–32mm.

Hvilken masse brukes ved drenering?
– Vi anbefaler Pukk 8–16mm eller 16–22mm (8–16mm er lettest å jobbe med for hånd).

Mottak og Deponi

I tillegg til utsalg av masser tilbyr vi mottak og deponi. Vi er godkjent for å ta imot betongrester, asfaltflak og rene gravemasser. Er du i tvil om det er mulig å levere til oss, ta gjerne kontakt.

Betongrester


Betongen blir nedknust og renset for eventuell armering og er da klar for gjenbruk.

Asfaltflak


Asfalten blir renset og nedknust til fraksjon 0-22mm. Dette produktet er populært benyttet som tilslag til ny asfalt og brukes som alternativ til grusdekke.

Rene gravemasser


Som stuer, røtter, hogstavfall og lignende. Vi tar også imot sand og jordmasser. Massene blir sortert og gjenbrukt i størst mulig grad