MASKIN ENTREPRENØR

I Kristiansand

Din lokale maskinentreprenør

Vårt arbeidsområde er primært innen grunnarbeider, feltutbygging, VA-anlegg, massetransport, utenomhusarbeider og veganlegg. Med dyktige fagfolk og en moderne maskinpark utfører vi alt fra mindre arbeider for private kunder til totalentrepriser som utbygging av boligfelt.

Over 50 år i bransjen

Siden oppstart i 1964 har vi hatt muligheten til å delta i mange spennende prosjekt, blant annet utviklingen av Mjåvann Industriområde. I den forbindelse har vi driftet Frustøl Pukkverk her siden 1986.

Våres hovedarbeid

Anleggstjenester

Grunnarbeider

Vi utfører alt av grunnarbeider med gravemaskiner fra størrelse 2 tonn til 43 tonn. Maskinparken er godt utstyrt og benyttes av arbeidere med lang erfaring.

Feltutbygging

Vi gjennomfører feltutbygging av industriområder, bolig og hyttefelt. Feltene er ofte utviklet i egen regi og utført som totalentrepriser.

Vann og Avløp

Vi utfører alt av rørarbeid, fra offentlige hovedledninger til private stikkledninger. Vi bistår også med rehabilitering av eldre VA-nett og levere komplett nye anlegg.

Anleggstransport

Vår omfattende maskinpark transporter både masser og anleggsmaskiner. Kranbil utstyrt med grabb kan levere massene nøyaktig der du måtte ønske det.

Utenomhus arbeider

Vi utfører de fleste utomhus arbeider, blant annet oppretting av mur og trapp i betong eller naturstein, asfaltering og legging av belegningsstein.

Veianlegg

Vi bygger komplette veianlegg i tillegg til skogsbilveier. I den senere tid har vi utført større rehabiliterings jobber på nedslitte veier og stier som ønskes bevart.

Arbeid i Frustøl AS

Vi ser kontinuerlig etter å utvide bedriften med dyktige medarbeidere.

Frustøl Pukkverk

Vi har massene du trenger, fra ny plen til nytt boligfelt. Hent selv eller få det levert.