Avløpsrenseanlegg

Trenger du et nytt avløpsrenseanlegg for ditt hjem eller hytte, eller har du et eksisterende anlegg som ikke oppfyller rensekravene? Frustøl AS tar utfordringen på strak arm!

Frustøl AS kan hjelpe deg med å finne den optimale løsningen som passer for deg. Vi tar også ansvar for å implementere nødvendige tiltak som sikrer at avløpsvannet behandles i tråd med de nyeste kravene. Ved behov kan vi til og med levere og installere et helt nytt og komplett avløpsrenseanlegg.

Vi dekker hele spekteret av oppgaver, fra prosjektering og nødvendige søknader til kommunen, til den endelige ferdigstillelsen av anlegget

Har du mottatt pålegg om nødvendige tiltak for ditt nåværende avløpsanlegg?

I den regionale vannforvaltningsplanen for Agder-området er det fastsatt en tidsfrist for kartlegging og oppgradering av avløpsanlegg innen utgangen av 2027. Kommunen vil pålegge nødvendige tiltak for anlegg som ikke oppfyller rensekravene som er definert i tillatelsene etter 01.01.2007.

Du kan finne mer informasjon på kommunens hjemmeside

Frustøl AS er upartiske når det kommer til valg av avløpsrenseanlegg. Vi velger den rensemetoden som best passer ut ifra de naturlige forutsetningene, hensynet til miljø, brukerens interesser og økonomiske hensyn. Dette gjøres uavhengig av spesifikk renseløsning eller produsent.

Ta gjerne kontakt med Johan Systad for en uforpliktende befaring!
Telefonnummer 416 26 563 eller via e-post johan@frustol.no