Maskinentreprenør

I Agder-fylkene

Frustøl AS

Vårt arbeidsområde er grunnarbeider, feltutbygging, kommunaltekniske anlegg, massetransport og veianlegg. Siden 1986 har vi drevet Frustøl pukkverk på Mjåvann – og i den forbindelse utviklet næringstomter for Mjåvann Industriområde.

Siden 1964 har vi hatt en sunn vekst og mange interessante oppdrag, som maskinentreprenør har vi dermed etablert et solid fotfeste i Kristiansand-området. Takket være dyktige, stabile fagfolk og kontinuerlig oppgradering og modernisering av maskinparken, har vi opparbeidet oss over 50 år i bransjen. Les mer

Anleggstjenester

Type arbeider vi kan tilby

Grunnarbeider

Vi utfører alt av grunnarbeider med en moderne maskinpark med størrelse fra 2 tonn til 43 tonn. Maskinparken er godt utstyrt og benyttes av medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse.

Feltutbygging

Et av foretakets hovedoppgaver har vært og er fremdeles feltutbygging – med feltutbygging menes Industriområder, bolig og hyttefelt. Feltene er ofte utviklet i egen regi og utført som totalentrepriser.

VA-Anlegg

Vi gjør alt innen rørarbeider, både offentlige hovedledninger eller private stikkledninger. Vi kan også bistå med rehabilitering av eldre vann- og avløpsnett og levere komplette nye anlegg.

Massetransport

Vi har en moderne maskinpark som kan transportere alle typer masser og anleggsmaskiner. Vår kranbil med grabb kan levere massene nøyaktig der kundene måtte ønske det. Har også minimaskiner som kan utføre spesialoppdrag på vanskelig steder.

Utenomhus Arbeider

Vi utfører de fleste typer utomhusarbeider. Det innebærer bla. bygging av mur og trapp i betong eller naturstein, belegninsgsstein, kanstein og asfaltering.

Veianlegg

Vi bygger komplette veianlegg store og små. Skogsbileveier er også en arbeidsoppgave som vi satser på. I den senere tid har utført større rehabiliterings oppgaver av gamle/nedslitte veier og stier som ønskes bevart.

Ansvarsrett

Godkjent for ansvarsrett

Lærebedrift

Godkjent lærebedrift

MEF

Medlem i MEF

StartBank

Godkjent leverandør i StartBank