Maskin entreprenør I agder-fylkene

Våre tjenester

Din lokale maskinentreprenør

Vårt arbeidsområde er grunnarbeider, feltutbygging, kommunaltekniske anlegg, massetransport og veganlegg. Med dyktige fagfolk og en moderne maskinpark utfører vi alt fra mindre arbeider for private kunder til totalentrepriser som utbygging av boligfelt.

Over 50 år i bransjen

Siden oppstart i 1964 har vi hatt muligheten til å delta i mange interessante prosjekter, blant annet utviklingen av Mjåvann Industriområde. I den forbindelse har vi også driftet Mjåvann Pukkverk her siden 1986.

Les mer →
Photo 1 Photo 2 Photo 3

Våres hovedarbeid

Anleggstjenester

Grunnarbeider

Vi utfører alt av grunnarbeider med en moderne maskinpark med størrelse fra 2 tonn til 43 tonn. Maskinparken er godt utstyrt og benyttes av medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse.

Feltutbygging

Et av foretakets hovedoppgaver har vært og er fremdeles feltutbygging – med feltutbygging menes Industriområder, bolig og hyttefelt. Feltene er ofte utviklet i egen regi og utført som totalentrepriser.

VA-Anlegg

Vi gjør alt innen rørarbeider, både offentlige hovedledninger eller private stikkledninger. Vi kan også bistå med rehabilitering av eldre vann- og avløpsnett og levere komplette nye anlegg.

Massetransport

Vi har en moderne maskinpark som kan transportere alle typer masser og anleggsmaskiner. Vår kranbil med grabb kan levere massene nøyaktig der kundene måtte ønske det. Har også minimaskiner som kan utføre spesialoppdrag på vanskelig steder.

Utenomhus arbeider

Vi utfører de fleste typer utomhusarbeider. Det innebærer blant annet oppretting av mur og trapp i betong eller naturstein, belegninsgsstein, kanstein og asfaltering.

Veianlegg

Vi bygger komplette veianlegg store og små. Skogsbileveier er også en arbeidsoppgave som vi satser på. I den senere tid har vi utført større rehabiliterings oppgaver av gamle/nedslitte veier og stier som ønskes bevart.

Godkjent for ansvarsrett
Godkjent lærebedrift
Medlem i MEF
Godkjent leverandør i StartBank